Ercan Aydeniz
Ercan Aydeniz
Sahilsiz Çöl
Babası Muvaviye’ den Halifeliği devralan Yezid, Hz. Muhammed’in torunu ve İmamların üçüncüsü Hz. Hüseyin’den, halifeliğini tanımasını istemiştir. Hz.Hüseyin, Yezid’in halifeliğini tanımayı reddetmiş ve Kufe halkının daveti üzerine, ailesi ve arkadaşlarıyla beraber yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuk-ta, Muharrem ayının 10. Günü, Kerbela çölünde, Yezid’in orduları tarafından bütün ailesi ve 72 arkadaşıyla birlikte şehit edilmiştir. İnsanlık tarihine geçen bu olay; yüzyıllardır süre gelen bir ritüel halinde, Caferiler tarafından, her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10. (Aşura) Gününde, siyah matem elbiseleriyle meydanlarda toplanarak anılmaktalar. Ercan Aydeniz bu çalışmasında İslam tarihinde yaşanan bu travmanın ve büyük kırılmanın aradan yüzyıllar geçse bile halen ne kadar canlı olduğunu göstermektedir.Projedeki fotoğraflar, 2002-2012 yılları arasında Küçükçekmece Halkalıdaki matem törenlerinde çekilmiştir.

Özgeçmiş:
1977'de göçmen bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde öğrenciyken çeşitli kurumlarda fotoğraf eğitmenliği yapmaya başladı ve eğitmenlik yapmayı bugün de sürdürmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok sergiye katılan ve yarışmalarda ödül kazanan sanatçı belgesel fotoğraf projeleri üreterek zamana tanıklık etmeye devam etmektedir.