Ali Saltan
Ali Saltan
1982 Erzurum /Aşkale’de doğdu. Sosyolog/Fotoğrafçı 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden; 2010 yılında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri’nde doktara öğrencisidir. 2005 yılından bu güne belgesel fotoğraf ve fotoröportaj alanında fotoğraf çalışmaları üretmekte, eğitimler vermekte ve fotoğraf üzerine yazmaktadır. Geri Dönüşümün Görünmeyen Yüzleri: Sokak Toplayıcıları, Novemedli Kadın Direnişçiler, Çadırkent Ankara: Tekel İşçileri, Bordertrip (Ruben Mangasaryan ile birlikte Ermenistan-Türkiye Sınırı), Merhabarev/Kars-Gümrü (Fotoroportaj.org-Patker Photo işbirliği ile), Van’ın Mültecileri, Nehrin Öteki Yakası, İstanbul’un Artığı (artık işler kolektifi ile fotoğraf ve video enstalasyonu) çalışmalarından bazılarıdır.
Nehrin Öteki Yakası
Nehrin Öteki Yakası adlı fotoğraf çalışması Arpaçay / Ahuryan ve Araks / Aras nehrinin kıyısında karşılıklı olarak kurulu olan Bagaran (Ermenistan) ve Halıkışlak (Türkiye) köylerinde yaşayan insanların sınır deneyimi üzerine eğilirken; fiziksel ve kültürel olarak “karşı tarafın” o kadar yakın ve bir o kadar uzak oluşunu konu edinmektedir. Çalışma; karşılıklı olarak sesler üzerinden bir ilişkinin kurulduğu fakat bu seslere ait ezberletilmiş görüntülerin asıllarının belirsiz kaldığı bir ortamda nehrin öteki yakasını görünür kılmaya yönelmektedir. Diğer taraftan gündelik yaşam pratikleriyle, mitlerle beslenen; korku ve tekinsizlikle pekişen merak kavramının içeriği çalışmanın konusu- kapsamı içinde yer almaktadır. Bu çalışma; bir anlamda iki köy üzerinden Türkiye ve Ermenistan toplumlarının korkularıyla, tarihiyle yüzleşebilmenin ve birbirini anlayabilmenin alanı; ortak bir dil geliştirebilme arayışlarına yönelik bir katkı çabasıdır.