Guy Tillim
Guy Tillim
Jo-berg
1990'larda Beyazlar Johannesburg'da şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahallelerden kaçtılar. Group Area Act'ın kaldırılması siyahi sakinlerin ve fırsatlar, daha iyi hayatlar arayan küçük işletme sahiplerinin şehrin içine akımının habercisi oldu. Daha önce ikamet edenler yağmaya ve kargaşaya bırakılan şehre yukardan baktılar. Gerçekleşen, istatistiklerle ve tanık raporlarıyla desteklenen kendi kendini gerçekleştiren bir kehanetti. Herkesin kendi dehşet hikâyesi vardı. Bütün bu karmaşanın içinde tek derdi içinde yaşayacakları bir yer tasası taşıyan ve oturdukları binanın idaresiyle kendi yöntemleri ile ilgilenen apartman sakinleri vardı. Hikâyeleri şöyle bir yol izlemişti: 1990'larda ev sahipleri binayı terk ederek, bina yönetimi ile ilgilenen aracıları gelirlerini kiralardan çıkartır hale gelmelerine neden oldular. Çoğu örnekte bu aracılar yozlaşmışlardı ve bakım ve ihtiyaçlar için ödeme yapmadan kiraları alıp kaçtılar. Bu paranın toplamı eski yerlerine geri dönmekten çekinen fakir insanların itina ile verdiği paralardan oluşuyordu. Jo'burg şehir merkezinin çürümesi birçok etmene bağlanabilir ancak bu etmenlerden hiç biri Tüzel Kişilerin yokluğu kadar etkili değildir. Bu kavram daha nezih zamanların hatırası haline geldi; ortak sorumluluklar en varlıklı binalarda bile problem haline geldi. Camlar kırıktı ve tamir edilmiyordu. Asansörler durdu ve şaftları hurdaya çıktı. Kiracılar ile ev sahipleri ve onların aracıları arasındaki ilişki binanın durumu üzerine gittikçe gerildi ve bazı örneklerde kiralar ödenmemeye başladı. Binalar yangın riski taşır hale geldiler ve Belediye Meclisi ödenmeyen vergiler yüzünden binaları mühürlemeye başladı. Belediye Meclisinin ihtiyaçları ve plancıların bir Afrika şehrinin tomurcuklanmasına dair beklentilerinin arasında Jo'burg sakinlerinin kaderi yatıyor. Sonuç Johannesburg'un tekrar bir ayrımcılık şehri olup olmayacağını belirleyecek.

Özgeçmiş:
Tillim 1962'de Johannesburg'da doğdu ve Cape Town'da yaşamakta. 1986'da profesyonel olarak fotoğrafa başladı ve 1990'a kadar Afrapix kolektifi ile birlikte çalıştı. Yerel ve yabancı basın için Güney Afrika'da serbest fotoğrafçılık yaptı. Bu kurumların arasında 1986'dan 1988'e kadar çalıştığı Reuters ve 1993'ten 1994' kadar çalıştığı Agence France Presse yer almakta. Tillim içinde Leica Oskar Barnack Award (2005) ve Harward Üniversitsi Peabody Müzesinin verdiği ilk Robert Gardner Fotoğraf Bursu dâhil çok sayıda ödül kazandı. Avenue Patrice Lumumba isimli serisi Paris'teki Henri Cartier-Bresson Vakfı; Porto'daki Museu Serralver; FOAM ve birçok mekânda sergilendi. Çalışmaları Documenta 12 (2007) ve São Paulo Bienaline dâhil edildi.