Gohar Dashti
Gohar Dashti
Ben, O ve Diğerleri
“Ben, O ve Diğerleri” İran’da İslam Devrimi'nden sonra doğan kadınları belgelemektedir. Bu kadınları üç farklı bağlamda fotoğrafladım: (soldan sağa) işte, evde ve toplum içinde. Bazı ortamlarda kılık kıyafetlerini ayarlamak zorunda bırakılmış olmalarına rağmen, kadınlar İran kültüründeki etkili varlıklarını sürdürmektedir.

Özgeçmiş:
Gohar Dashti Fotoğraf yüksek lisansını 2005’de Tahran Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden aldı. Modern toplumda tarih ve kültüre özel referanslarla sosyal konulara ilişkin bir pratik geliştirdi. Fotoğraf ve video gibi çeşitli araçları kullanarak eser üretmektedir. DAAD award (2009-2011), Visiting Arts (1mile2 project), Bradford/Londra, Birleşik Krallık (2009) ve International Arts & Artists (Art Bridge), Washington DC, ABD (2008) gibi çok sayıda konuk sanatçılık ve bursla ödüllendirildi. Birçok müze, festival ve bienalde gösterilen çok sayıda sergisi oldu. Çalışmaları; Mori Art Museum, Tokyo (JP), Museum of Fine Arts (MFA), Boston (ABD),Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (KS-USA) and Devi Art Foundation, Gurgaon (IN) başta olmak üzere birçok koleksiyonda yer almaktadır.